Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
busstopp2big
Busstoppen ved Sjøvegan videregående er omstridt. FOTO: GRY MALIN MYRLAND

Foreldreutvalget gir ikke opp:

Vil ha sikker buss-plass

SJØVEGAN: Nå har levekårsutvalget i Salangen kommune sendt nytt brev til Eirik Jensen, rådgiver ved samferdselsetaten i Troms fylkeskommune. Igjen ber de fylkeskommunen om å snu i saken om bussholdeplassen ved Sjøvegan videregående skole.


Levekårsutvalget i Salangen har hatt gjenntatt korrespondanse med fylkeskommunen hvor de ber om forståelse og endring i saken om bussholdeplassen til ungene ved Sjøvegan skole. Disse må per i dag benytte bussholdeplassen ved Sjøvegan videregående skole, noe de mener er for usikker i forhold til barnas trygghet.


Økt bekymring
Det er flere ganger kommet bekymringsmeldinger fra både foreldre og barn vedrørende dagens løsning. Og nå mener Levekårsutvalget at barnas sikkerhet må komme foran hensynet til økonomi. Noe fylkeskommunen ikke har gjort til nå. I saksbehandlingen gjort av fylkeskommunen i mars i år var det nettopp plassering og økonomi som var den avgjørende faktoren og sikkerheten til barna var nesten ikke nevnt.


Plassering
Et av hovedargumentene var at ordningen med å plassere holdeplassen nedenfor kulturhuset ville medføre en årlig kostnad på 40 000 kroner og den offentlige busstoppen ved Statoil ville bli passert på nytt etter 25 minutter. Levekårsutvalget mener at dette burde det ikke være noen problemer å endre på. Det er mange alternativer til omlegging og endring som hverken medfører serlig økte kostnader eller tidsforskyvninger. I tillegg ber de fylkeskommunen om å se på at dette tilltaket igjen vil være midlertidig da Sjøvegan skole skal renoveres og at det i de planene ligger endringer også for busslommene av hensynet til barnas sikkerhet.


Sikkerhet
Levekårsutvalget sier også i sitt brev til fylkeskommunen at de er helt sikre på at alle kundene, barn som voksne vil se positivt og ikke vinglete på at Salangen kommune og Troms fylkeskommune er løsningsorienterte og ivaretar sikkerheten til barna, spesielt de minste.

Til nyhetsarkivet
Tips en venn