Møtet fredag er ett årlige møte mellom de syv stortingspolitikerne fra Troms, og ordførerne i Sør Troms. På møtene blir det utvekslet informasjon og diskutert ulike saker. Møtet fredag finner sted på Grand Hotell i Harstad. Her skal politikerne diskutere blant annet saker som Statoil og Grovfjord mekaniske verksted.


Viktige regionsaker

I tilegg skal Sør-Troms regionråd ha en presentasjonsrunde der man blir kjent med de nye ordførerne. I tilegg skal viktige saker til Stortinget taes opp, i lag med andre viktige saker som Kampflybasen på Evenes, Ambulansehelikopter i regionen og bredbåndsutbygging i distriktene.