Tirsdag 8. januar og den 15. januar kommer lensmann Arne-Markus Svendsen til Ibestad kulturhus for å holde foredrag om rus og narkotika. Foredragene er etter samme mal som foredraget som ble holdt i kantina på Sjøvegan videregående skole i september i år. Formålet for foredraget er å øke kunnskap til målgruppen som er både barn, ungdom, foresatte og familie til barn og ungdom og de som arbeider med barn og unge. – Fokuset blir å fremlegge de riktige faktaene om rus og narkotikaproblematikken, og å fortelle historier om folk vi har møtt på gjennom arbeidet, forteller Svendsen til nettavisen.

 

Et avslappet forhold til rus
Arne-Markus Svendsen har jobbet innenfor rusforebyggende arbeid i en årrekke, og har gjennom dette dannet seg en viss innsikt i ungdoms forhold til rus og narkotika. – Jeg opplever at mange ungdom i dag har et veldig avslappet forhold til dette, og at det ikke er farlig. Dette er noe som er basert på feil informasjon som blir fremstilt gjennom blant annet sosiale medier og musikkmiljø. Vi jobber for at ungdom skal ta sine egne valg, men samtidig være i stand til å ta til seg den rette informasjonen rundt dette alvorlige temaet. Tilbakemeldingene vi har fått fra tidligere foredrag for elever er at de synes dette er et spennende og interessant foredrag, sier Svendsen.

 

Lite rus på Ibestad
Noe av bakgrunnen for dette foredraget skyldes at Ibestad nå er blitt del av Midt-Troms Lensmannsdistrikt etter den nye politireformen. Ut fra det politiet erfarer er det ikke noe stor ruskultur på Ibestad. – Grunnen til at vi holder disse to foredragene er mest i forbindelse med det rusforebyggende arbeidet vi gjør i regionen, og at det ikke har vært avholdt i denne kommunen tidligere. Det første foredraget som skal avholdes den 8. januar starter klokken 15:00 og varer til klokken 18:00, og den 15. januar blir det fra klokken 18:00 til klokken 21:00. Det blir servert skikkelig mat servert begge gangene, så det er ingen grunn til lage middag denne dagen, i tillegg blir det musikalsk innslag i pausen av Knut-Erik Østgård og Anders Fosshaug. Det er gratis, og absolutt alle er inviterte til å ta del i disse foredragene som finner sted på Ibestad kulturhus, oppfordrer lensmann, Arne-Markus Svendsen avslutningsvis.


Tidspunkt: Tirsdag 8.januar kl. 15.00-18.00

Sted: Ibestad kulturhus

Program:

15.00 Rektor Trond Arvid Isaksen ønsker velkommen
15.10 Introduksjon v/ Lensmann Andreas Nilsen
15.30 Rus - hva er rus og rusens virkning v/ pob Arne-Markus Svendsen
16.10 Lunsjkoldbord
16.40 Narkotika – stoffkunnskap
17.10 Musikalsk innslag
17.25 Narkotika – tegn, symptomer og forebygging


Tidspunkt: Tirsdag 15. januar kl. 18.00-21.00

Sted: Ibestad kulturhus

Program:

18.00 Rektor Ibestad skole ønsker velkommen
18.10 Introduksjon v/ Lensmann Andreas Nilsen
18.30 Rus - hva er rus og rusens virkning v/ pob Arne-Markus Svendsen
19.10 Lunsjkoldbord
19.40 Narkotika – stoffkunnskap
20.10 Musikalsk innslag
20.25 Narkotika – tegn, symptomer og forebygging