Ordfører Prestbakmo sier ovenfor Folkebladet at han ser på utviklingen som svært positiv. Men at plusstall for hele året hadde jo vært enda mer ønskelig, understreker ordføreren. Kanskje er det de gratis tomtene med startpakke på Laberg som har tiltrukket kommunen mer folk, hvem vet?