På bildet: Kommunestyret i Salangen var i går samlet for siste gang i
år. Og den viktigste saken var neste års budsjett for kommunen.


De folkevalgte i Salangen hadde et tøft kommunestyremøte i går. Kommunebudsjettet var den største saken på møtet. Kommunestyret vedtok å søke om en avdragsutsettelse på flere millioner kroner. Kommunen har i dag et utestående lån på 5,4 millioner kroner. Nå er det opp til Fylkesmannen i Troms og avgjøre om utsettelsen blir akseptert. Hvis dette ikke skjer vil budsjettet komme i retur like fort. På møtet i går var det mye diskusjoner rundt regjeringens politikk i forhold til mer penger til kommunene. Nå håper de folkvalgte i kommunestyet at regjeringen holder løftet om mer penger til kommunene i år 2007.


Mottaket fikk egen ballbinge
Ordfører Ivar B. Prestbakmo kunne igår også slippe en gladnyhet på møtet. - Det som er saken her er at Sjøvegan asylmottak har fått innvilget en ny ballbinge fra Norges fotballforbund og UDI. Ballbingen skal oppføres neste år og vil ikke koste kommunen noe, forteller Prestbakmo ovenfor nettavisen.


Smånytt fra møtet i går:

 Salangen kommunestyre innvilget  20.000 kroner til årets romjulstreff, som finner sted 3.juledag her i Salangen.

 Kommunestyret godkjente også en avtale mellom Salangen kommune og Arena Elvenes AS.

 Politikerne gikk enstemig inn for å bosette 15 nye flyktninger i Salangen, og samtidig erstatte de som måtte flytte 
fra Salangen. Det vil primært bosettes enslige mindreårige flyktninger i kommende år. 

 Også sportslivet i Salangen fikk en gladmelding i går. De folkevalgte vedtok handlingsplanen for
idrett og fysisk aktivitet i Salangen, samt å saken omprioritering av spillemidler for 2007.

Foto: Jon Henrik Larsen