I fjor skrev nettavisen om Astafjord vekst som opplevde et økende vedsalg, og i takt med den stadig synkende temperaturen synonym for årstiden øker etterspørselen for vinterens brensel. Anne-Gerd Eira ved Astafjord Veksts avedeling i Lavangen kan fortelle at de har vært tom på lager over en liten periode, men at de nå er fylt opp på lageret og er nå klar til å kjøre ut ved. – Folk lærte nok litt etter i fjor, noe vi har erfart gjennom at vi har fått inn bestillinger helt siden i sommer, forteller Anne-Gerd Eira ved Astafjord Vekst AS.