De siste dagene har Salangen Høyre (H) og Salangen Arbeiderparti (AP) lagt ut videoer på Facebook-sidene sine der ordførerkandidatene deres presenterer seg selv og det de står for. Salangen Kristelig Folkeparti (KrF), Salangen Sosialistisk Venstreparti (SV) og Salangen Senterparti (SP) har det vært litt mindre av i den grad, selv om begge har gjort seg merket i lokalsamfunnet med stand og partiprogram. 

Terje Bertheussen i Salangen Høyre:

En annen måte å nå publikum på
Arve Hjulstad Johansen (H) mener video er en annen måte å nå publikum på, både for å nå ungdom og andre. — Det kan kanskje være lettere for publikum å oppfatte hva vi står for, samt at de faktisk får ansikter å forholde seg til på en helt annen måte enn et bilde, sier han. Malin Bredahl Woll (AP) sier stort sett det samme, og legger til at det er en fin måte for folk å bli kjent med ordførerkandidaten på.

Ingrid Helene Frantzen i Salangen Arbeiderparti:

Ser ikke så lyst ut
Når det gjelder Salangen Kristelig Folkeparti sier Tor Magnus Østvik (KrF) at selv om de har førstekandidat, vurderer de fremdeles hennes profilering. Anne Nesje (KrF) legger til at på tross av noe uenighet i politikken Kristelig Folkeparti har vært med på å gjennomføre på landsbasis, håper de at de får representasjon i kommunestyret. 


Vært aktiv lokalt
Fra Salangen Sosialistisk Venstrepartis side sier Eli Helene Johannessen (SV) at de har lagt ut partiprogrammet på Facebook, og at de har vært på stand sammen med de andre partiene. Som andre politiske aktive før henne, peker hun ut at det er mye like og mange enigheter om saker i lokalpolitikken, men at noen fokus blir det innenfor hvert politiske parti uansett. Om video sier hun lite.