I mellom Sjøvegan videregående skole, helsesenteret, Strandveien og kontoret for mindreårige flyktninger ligger de to nye boligene som nå er blitt boplass for åtte ungdommer.


Nye leiligheter
De to boligene som hver inneholder fire leiligheter eies av boligstiftelsen, men etaten for enslige mindreårige flyktninger har hjulpet enslige mindreårige flyktinger med å få leie disse slik at de har en trygg plass å bo. Boligene sto ferdig allerede i sommer så ungdommene har bodd der en liten stund allerede, og det ser ut til at de trives godt.


Bra plass
En av ungdommene som bor her er Amir. Han har bodd i sin leilighet siden den sto ferdig i sommer og han trives godt. Han sier at han har det bra og liker seg her i Salangen.- Det er bra å bo her, men det beste med leiligheten er at den ligger midt i mellom skolen og kontoret, sier Amir før han fortsetter med å si at han har det bra her i Salangen og trives godt på skolen.