De foresatte for 4.klassene hadde gjort en god jobb ved å ordne til kafe med salg av kaffe/te, rundstykker, boller ,kaker og brus til arrangementet. I tilegg var det utstilling av flotte formingsarbeider som elevene hadde jobba med i høst: 1.klasse hadde laga flaskedukker , 2.klasse hadde lage bilder over tema rennende vann , ved bruk av garn. 3.klasse hadde lage nydelige klokkestrenger, og skrevet tekst om seg sjøl . 4.klasse hadde tova ullfigurer: dompaper , edderkopper og pingviner. Alt til samme var mange flotte og varierte formingsarbeider av elevene.


På bildet:
Elevene i 3.klasse hadde laget en aldri så liten presentasjon av seg, som var hengt opp i kafeen i Salangshallen i går. FOTO: JON HENRIK LARSEN


Ulikt program

Programmet ellers varierte over temaene musikk/dans og drama som er et av Vasshaug skole sine satsingsområder. Elevene hadde øvd godt og de var spente. Dirigent og leder var Trude Lund, med god hjelp av Kristin Fagertun Hofstad, og de andre voksne. Konferansier var Hilde Lind. God hjelp til gjennomføringa med lyd og lys fikk skolen av kultur- og musikkskolerektor Bjarne Dahlberg og Øystein Ånesen. Først var det sang ved Vasshaugs skolekor. Sangene var: Anti-jantelovssangen, Barnas Blues og Høst-samba.


Dans

Etter at sangen var gjort unna, sto deretter dans på programmet. Elevene viste ulike danser som de hadde øvd på. De var veldig flinke! 1.klasse danset " Jomfru, jomfru, kjære" og " Koo tschi,tschi". 2.klasse danset " God dag,god dag". 2. og 4.klasse samarbeidet og danset "Monsterdans". 3.klasse danset "Cowboydans". Salangshallens tribune var fyllt opp til siste plass av publikummere.


På bildet:
2.klasse hadde laget en utstilling der de ville illustrere rennende vann. FOTO: JON HENRIK LARSEN


Marsjerte

Siste del av programmet var lagt til marsj. Alle elevene gikk marsj på en meget flott måte! De yngste elevene viste hvor flinke de er til å synge,danse og til å gå marsj! Etterpå var det hyggelig samvær i kaffen og hallen. Med andre ord, en skikkelig trivelig kulturkveld i Salangen i går.