Personalsjefen i kommunen Hege Berntsen ønsker forslag til kandidater for Arbeidsmiljøprisen- 2014. Forslagene må være innkommet til arbeidsmiljøutvalget senest innen onsdag 10. desember. Forslag sendes på e-post til hege.berntsen@salangen.kommune.no. Vinner av arbeidsmiljøprisen offentliggjøres på kommunestyrets møte 15. desember.


Kriterier
Følgende kriterier skal vektlegges på kandidaten:

- Noen som med sitt gode humør sprer trivsel og glede rundt seg.
- Noen som uoppfordret gjør noe positivt for miljøet på arbeidsplassen.
- Noen som oppmuntrer og støtter kolleger som sliter med problemer og gir ros og varme.


Forrige årene
Vinnere av arbeidsmiljøprisen de siste årene:

2010 - Hilde Gabrielle Hansen, NAV og Barneverntjenesten
2011 - Eigil Bekkeli, Undervisningsinnspektør ved Salangen skole
2012 - Sten Mortensen, FUTT
2013 - Edel Ann Bratten