Tradisjon tro markeres solsnuingen med en stort bålfest hvor både venner, familier og naboer møtes for å feirer at vi går i mot lysere tider. Dette er en sammenkomst som har blitt mer og mer populær gjennom årene. Bålet ble tent sent lørdag ettermiddag klokken 18.00. Naboer og andre interesserte stilte opp på Nedre Heia lørdag for å delta på markeringen. Det ble alt i alt en fin kveldsstund nede ved bålet for alle grendas beboere.