På bildet: Elever og lærere hadde laget et eget revynummer, med lokal vinkling av "The Julekalender".


Det var i tradisjonell stil avsluttning på videregående i går med julegrøt og julesang og god underholdning. men det ble selvsagt også plass til noen velvalgte ord fra regionrektor Jon Myrmel. Dette kom også godt med på avsluttningen før jul, for alle elever og ansatte ved skolen.


Sa god jul på ulike språk
Rundt 300 elever var tilstede på avsluttningen i går. Og som et symbol på at skolen er flerkulturell og har mange elever fra ulike land, ble det avsluttet med å si god jul på alle disse språkene. Alle elevene starter på skolen igjen etter ferie i januar-2009.Alle foto: Jon Henrik Larsen