Arbeiderpartiets sametingsgruppe har i sitt budsjettarbeid for sametinget, ønsket å styrke bok og kulturbussen i Sør-Troms, ved å sette av 300 000,- i budsjettet for 2011. - Dette betyr en solid styrkning av samisk språk og kultur innenfor virkeområdet til bok og kulturbussen som driftes av Trms fylkeskommune, forteller sametingsrepresentant Geir Johnsen (AP) til nettavisen.


Samarbeidsavtale

Sametinget har i sin samarbeidsavtale med Troms fylkeskommune, sagt at det vil være naturlig at den samiske delen av Bok og kulturbussen kommer inn under Sametingets tilskuddsordning for bokbussene.-  Ved å sette av 300 000,- til dette viktige tiltaket, mener Arbeiderpartiets sametingsgruppe at enda et viktig punkt i samarbeidsavtalen med Troms fylke er oppfylt. Denne prioriteringen vil bety at bok og kulturbussen vil ha en sterkere profil mot Gratangen, Lavangen og Salangen, forteller Geir Johnsen fornøyd.