Innehaver Andreas Utstøl har instendig bedt media om å holde dette i ro inntil at hele konseptet er ferdig utviklet og klart til presentasjon. Dette var det enighet om, men etter at en SMS kom fra Folkebladets journalist på Sjøvegan i kveld torsdag 11.november om at saken ville bli trykket tidligere, valgte Utstøl å la nyheten slippe igjennom Salangen-Nyheter og avisen Fremover. Utstøl vil presentere konseptet i sin helhet, så snart dette er klart igjennom Salangen-Nyheter og Fremover.