Allerede merkes det i Salangen at øvelsen snart er et faktum, og kommunen blir litt snudd på hodet når soldater fra ulike nasjoner vil gjeste kommunen. Skiltene er satt opp om at det pågår øvelse i området. På Arena Elvenes skal det leies ut lokaler i forbindelse med øvelsen. Øvelsen vil pågå i Nordland fylke og Troms og Finnmark fylke. Nærmere bestemt vil hovedtyngden av øvelsen pågå fra Bjerkvik til Skibotn langs hovedveiene E6 og RV 84.

ovelsecoldresponse2020big2.jpg
FOTO: ANETTE ASK, FORSVARET


Deltakende
Cold Response er en norsk-ledet vinterøvelse hvor NATO-allierte og partnerland er invitert til å delta. Så langt er det bekreftet at styrker fra USA, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Frankrike, Belgia, Danmark, Finland og Sverige deltar, i tillegg til styrker fra Norge. Mellom 15 000 og 16 000 soldater vil delta på øvelsen. Det endelige antallet deltakere, og hvilke land som stiller, vil kunne endres noe fram mot øvelsen. Det vil komme mer informasjon om dette på denne nettsiden når øvelsen nærmer seg. Cold Response ledes av Forsvarets operative hovedkvarter og har blitt gjennomført annethvert år siden 2006. I oddetallsår gjennomfører Forsvaret en mindre vinterøvelse.