Utenfor lokalene til Salangen-Nyheter på Sjøvegan er det opprettet en egen ladestasjon, nettopp for handikappede. Det er Harald Hellum som eier den erverdige Markussen-gården der "lade-stasjonen" er opprettet. Hver dag brukes "ladestasjonen" av en som er handikappet, og det er både lettvint og greit for vedkommende og lade opp sitt firehjulede kjøretøy med stresslignende stol på. Så her snakker vi om tilrettelegging for handikappede i samfunnet, men en tanke til miljøet er også sendt....