På bildet: Guttene i 10.klassen kledde seg ut som damer på scenen i Salangen kulturhus.


Årets revy "Harde 10'der" som har vært et prosjekt for 10. klassene, skilte seg mer ut enn revyene som har vært de seks tidligere årene. Elevene hadde denne gangen klart å lage en revy med bredt spekter av prestasjoner på scenen. Alt fra lærersketsjer til gutter som var kledd ut i dameklær. Men også elever som fremførte nydelig budskap i form av sang. Over 300 mennesker fikk med seg julerevy-forestillingen onsdag kveld.


På bildet:
Gro Presthus fremførte gruppa Blått og Rått sin melodi "Gud har en plan"


Lærerne fikk sitt
Lærerne ved skolen fikk også i år gjennomgå for alle ting og fakter de hadde foretatt seg siden skolestart og fram til jul. Lærerne var imitert til siste detalje av elevene. Blant annet hadde elevene laget sin tolkning av lærernes kommende gamlehjemsperiode. Dette til publikums store begeistring.


På bildet:
Danielle Storø i skikkelsen som lærer Thomas Karl Øvervatn.


- Dyktige elever
Rektor ved Salangen skole, Gunnar Sæbø kunne ikke få skryte nok av sine skoleelever da han gikk opp på scenen etter revyen og takket alle, og delte ut gode ord hovedpersonene av elevene som hadde arbeides mest med revyen. - Dere gjør meg stolt når jeg tenker på hvor mye elevene har jobbet for å nå dette målet. Hadde Arbeidstilsynet sjekket arbeidstiden på denne revyen, så hadde det vært stoppet for lenge siden, fleipet Gunnar Sæbø.


Tilstede på "Julerevy 2008" onsdag kveld:

Jon Henrik Larsen  
   (tekst og foto)