Det er en fast tradisjon for mange unger og foreldre i Salangen og hvert år gå å tømme sparebøssa i Sparebank 1, Nord Norge på Sjøvegan. I år som tidligere får ungene fine gaver og en kinobillett for å ha satt pengene inn i banken. Karin Pedersen (høyre) og rådgiver Line Kroken (venstre) i Sparebank 1, Nord Norge gleder seg til langåpent på torsdag. Da kommer blant annet Labb og Line for å kaste glans over sparebankuka i år.
Foto: Jon Henrik Larsen