Også i ambulanseyrket kan den faste staben bli syk, også har alle ansatte naturligvis krav på ferie og fritid. Nå vil ambulanseavdelingen, Universitetssykehuset Nord - Norge HF kurse folk som gir godkjenning for å kunne bli ansatt som vikar. Målet er at deltakerne får godkjenning slik at det gir mulighet til å sikre den lokale ambulansestaben gjennom ansettelse som ferievikarer i periodene det trengs. - Det er klart at det vil alltid være positivt å få nye kvalifiserte personer inn i dette yrket, som kan være med å avlaste det faste personellet ved ferieavvikling, forteller ambulansearbeider i Sjøvegan, Henrich Henrichsen til nettavisen.


Fint yrke
For å kunne delta på et slikt kurs, så er det opptakskriterier ved at det kjøres intervju og må bestå fysisk test før de kan tas inn på kurset.- Jeg vil sterkt anbefale folk som er interessert i dette å ta kurset for å bli kvalifisert. Dette er egentlig et veldig godt yrke og givende , men kan også til tider være krevende, men jeg anbefaler dette, sier henrich Henrichen til nettavisen. Bestått vikarkurs gir godkjenning for assistentjobb i ambulansetjenesten i UNN HF. Kurset er obligatorisk for søkere som ikke er autorisert ambulansearbeider/bachelor paramedic, heter det i pressemelding fra UNN.