Øvelse Cold Response 2022 er over. 30.000 soldater fra 27 ulike nasjoner har vært i Norge og øvet sammen.

Øvelsen ble offisielt avsluttet den 1.april, og styrkene som har deltatt er på tilbaketrekning. Store lasteskip skal frakte det militære utstyret tilbake til de respektive landene etter øvelsen. 

Forsvaret har laget en egen video (se ovenfor) der deltakende land har bidratt for å markere hvor takknemlig de er for å ha fått øvet i vårt landstrakte land.