Innringeren meldte ifra til politiet om at det var flere personer som slåss på utestedet Lundbrygga på Sjøvegan. Operasjonsleder hos politiet valgte og sende en patrulje til utestedet. Når patruljen ankom Sjøvegan og utestedet hadde de innvolverte personene forlatt. Årsaken til hendelsen er i følge politiet uklar. Det er heller ikke sikkert at forholdet blir anmeldt.