På bildet: Mottaksleder Cameron Davis og kordinator Sissel Fjærvoll
kunne i går ønske velkommen til representantene fra departementene.


Byråkratene var ute på "læringstur". De startet med å besøke Setermoen Mottakssentral, for deretter å sette turen nedover mot Sjøvegan statelige mottak for asylsøkere. På mottaket på Sjøvegan ble det møtt av mottaksleder Cameron Davis som først viste dem rundt på mottaket, og fortalte hvordan alt fungerte ved mottaket her i Salangen. - Representantene fra de ulike departementene, er her for å se og lære hvordan et mottak fungerer, forteller regiondirektør i UDI Region Nord Bjørn Fridfeldt.


Et forbilde
Mottaksleder Cameron Davis er svært glad for at de ulike departementene vil besøke mottaket i Salangen. - Det er koselig og høre at de vil besøke oss, og komme og se hvordan vi fungerer, smiler en fornøyd Davis. Han får støtte fra regiondirektøren Fridfelt. - Salangens måte å drive et mottak for flyktninger på, er spesielt. Det er et forbilde for andre mottak, mener jeg, sier Fridfelt ovenfor nettavisen Salangen-Nyheter. Etter noen timers møte på mottaket med informasjon og omvisning, takket representantene for seg og dro med kanskje litt mer erfaring fra mottaksdrift, enn det de hadde da de kom.
Foto: Jon Henrik Larsen