Som nettavisen har skrevet tidligere er det lurt og være observant bak rattet når man er ute å kjører, spesielt i disse dager på grunn av fare for elg i veibanen. Skogens konge trekkes mot veien og åpne landområder da det blir mer snø på bakken. Undertegnede fikk dokumentert elgene som jeg møtte langs veien. De var ekstremt nært kjørebanen, og man kunne lett fått hjertet i halsen av opplevelsen. 


Det er mye elg langs veiene i Salangen i disse dager. Folk bes være observante.