I statuttene for prisen, på kommunens nettsider står det følgende: Tittelen kan tildeles enkeltpersoner, lag/foreninger, organisasjoner eller andre som i løpet av året har bidratt til at Salangen kommune har fått positiv og hederlig omtale utover kommunens grenser i ulike sammenhenger.  Det er ikke snakk om penger for den som får prisen, men desto større ære. Fristen for å sende inn forslag er den 17.desember. Prisen skal deles ut på kommunestyrets julemiddag nå i desember. Du kan sende ditt forslag til ordføreren her !


Ble tildelt prisen
I fjor var det småguttelaget til SIF fotball som ble utnevnt til "Årets salangsværing". Småguttelaget vant som kjent Norway Cup. Av totalt 60 innkomne forslag var 32 forslag på småguttelaget.