Det er de eldste barna fra Ånstad barnehage sammen med noen frivillige som skal til sykehjemmet for å bake julekaker. Geir-Arne Ekman som er leder ved Ibestad frivillighetsentral opplyser til nettavisen at dette er et tiltak om å skape møteplasser på tvers av generasjoner. – I tillegg skal dette gjentas neste tirsdag også, men da med de eldste barnehagebarna fra Hamnvik barnehage, forteller Ekman til nettavisen.


Julaften
I tillegg arrangerer frivillighetssentralen "Julaften sammen" som settes opp for alle som som er interesserte slik at ingen skal trenge å sitte alene på julaften. Her er det Midnattsol Kro fra Engenes som leverer alle tiders julemat for anledningen.