Salangen-Nyheter presenterer i år vår tradisjonelle julekalender. I år er også næringslivet i vår region med å annonsere i kalenderen. Temaet for kalenderen i år, er at vi i Salangen-Nyheter ønsker og fremsnakke lag og foreninger og deres gode arbeid i vår region.