I kveld klokken 20.00 skal det være sangkveld og lystenning i Elvenes kapell. Tema for kvelden er den danske salmedikteren Gruntvig. Boye Skoglund holder en liten innledning om salmene og om Gruntvig. Han har også valgt seg noen salmer som han skal fremføre.


Lystenning

Sogneprest Kim Astrup skal lese noen tekster fra bibelen, og hun skal også lede lystenningen. - Alle som ønsker og komme å  være sammen med oss i en stille stund i Elvenes kapell er hjertelig velkommen, sier Kim Astrup, sogneprest i Salangen.