På initiativ fra biologilærer Inger Kristin Hognestad på Sjøvegan videregående skole og naturfaglærer Ann Kristin Bakkemo fra Salangen skole, ble Biologi 1 –klassen utfordret til å lage et undervisningsopplegg for mellomtrinnet. Elevene tente umiddelbart på ideen og klasse 6B fra Salangen skole ble invitert til to naturfagtimer med kroppen som tema.


Delt i grupper
6. klassingene ble delt i grupper hvor biologielevene viste og fortalte om fordøyelsessystem, skjelett, nyrer og urinveier. Det artigste var nok de praktiske forsøkene hvor de fikk skjære i ekte ledd og nyrer under kyndig veiledning. Besøket og samarbeidet ble en flott utfordring hvor både de eldste og de yngste elevene fikk prøve noe nytt. I biologiklassen var de enige om at de måtte lære seg pensum på grundigere måte når de skulle videreformidle hva de hadde lest. Her var det ikke nok å pugge. Å forklare pensum på en enkel måte krevde både innsikt og forståelse. Tilbakemeldingen fra 6.klassingene var også entydig; ”- Dette var knallartig!”.

Kilde: Sjøvegan videregående skole