Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) offentliggjorde torsdag sin kvalitetsvurdering av alle offentlige nettsteder i Norge, noe som gjøres årlig. I mange år har Salangen Kommune, kommet svært godt ut av denne kvalitetsvurderinga. Stort sett har Salangen kommunes nettsted vært av de to – tre beste i Troms og blant de 8 – 10 beste i landet. I år har altså DIFI gjennom sin kvalitetsvurdering kommet fram til at Salangen er nr 4 på landsbasis av kommunene og den beste i Troms, foran Dyrøy og Tromsø. Nettsiden er den 7 beste av alle offentlige nettsteder innen, stat, fylke og kommune.


Ulike kategorier

Det er tre kategorier som er viktig i denne undersøkelsen og det er tilgjengeligheten, brukertilpassningen og hvor nyttig innholdet er. I år var det over 700 offentlige nettsteder som ble vurdert og satt karakterer på. Bare dette viser hvor god nettsiden til Salangen kommune egentlig er.


Prisutdelingen

Det var på kvalitetskonferansen i går 1.desember at denne prisen ble delt ut. Det var fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud som fikk æren av å dele ut prisen. Vinneren av årets beste kommunale nettsted ble Porsgrunn kommune og vinneren av beste statlige nettsted ble Økokrim. Årets tilgjengelighetspris gikk til Statens Pensjonskasse.


Fornøyd ordfører
Ordfører i Salangen, Ivar B. Prestbakmo er svært fornøyd. - Dette er vi selvsagt svært godt fornøyd med, da Salangen kommunes nettside er en svært viktig del av Salangen kommunes arbeid og strategi, sier ordfører Prestbakmo. Stadig flere tjenester og muligheter kan løses gjennom bruk av kommunens nettside og det er viktig for Salangen kommune å være framtidsrettet i det arbeidet. Det er flere som skal ha æren av denne siden, men den som er hovedansvarlig for denne siden er Jøran Glad Berthinussen.