I år fikk kommunen 1.466.000 millioner kroner til rådighet for kommunes drift. Det vil si at Salangen vil kunne få 262.000 kroner mer å rutte med ved neste års budsjettforslag. Finansminister Kristin Halvorsen (Sv) vil ikke at kommunene ikke skal benytte pengene til nedbetaling av gjeld, men heller satse på å gi mer innenfor pleie- og omsorg og skole.