Se og Opplev AS, med Oddgeir Sagerup bak roret, tilbyr flotte opplevelser for turister verden over i Salangens egen natur. De har styrt med et prøveprosjekt, hvor blant annet elgsafari og havørnsafari lå i opplevelsestilbudene. Oddgeir Sagerup ved Se & Opplev forteller nettavisen at forprosjektet som avsluttes i februar til neste år har vist at tilbudene har vært populære. - Vi har enda ikke klart å bestemme oss for hva som beholdes, men uansett var det et år med mye erfaringer i 2016 som vi blir å ta med oss videre, sier Sagerup fornøyd til nettavisen. Han fortelle det også jobbes med å få satt opp flere fotoskjul i områdene som skal brukes framover og ifølge Sagerup er 2 klare så langt.

oddgeir_se_og_opplev_BIG.jpg
Oddgeir Sagerup viste på næringsutvalgets møte hva de må gjøre framover. FOTO: JON HENRIK LARSEN


Samarbeid mellom aktører
Det er beregnet at Se og Opplev AS blir å vokse mye utover de neste årene, men Oddgeir Sagerup bemerker hvor viktig det er at samarbeid mellom aktører er svært viktig. - Vi har mange samarbeidspartnere, og jeg er takknemlig for dem alle. Jeg har flere allianser og kontakter som vi har planer om å samarbeide med, og veldig ofte får man ikke til noe uten et godt samarbeid, forklarer Sagerup, og legger til det er vanlig at mange små aktører jobber sammen for et felles mål. Han sier avsluttende til nettavisen at det er mye som folk kan se fram til og næringen blir å vokse på grunn av det. - Det blir flott å se alt komme på plass, jeg gleder meg til å se hva som kommer til neste år, avslutter Sagerup.