I går hadde Salangen kommune årets siste kommunestyremøte og inviterte et fulltallig kommunestyre til et varmt måltid nede på Too´s Kafé. I tillegg ble arbeidsmiljøprisen 2015 utdelt. Dette er en pris hvor ansatte i kommunen har kommet med forslag til kandidater som fortjente heder og ære. Det var fem verdige kanditater, men det ble enstemmig vedtatt at arbeidsmiljøprisen 2015 skulle gå til renholderen Knut Sarvik ved Salangen skole. - Han har gjennom hele sin tid blitt lagt merke til igjennom sitt gode humør, igjennom å alltid ha et godt ord på lur til ansatte og elever, og gjennom å ikke ta seg selv så høytidelig. På Salangen skole har vi denne høsten fått en skikkelig humørspreder blant staben vår, nemlig Knut Sarvik, talte Prestbakmo da hun gav prisen til Knut..

KnutSarvik3.jpg
Knut Sarvik ble veldig rørt over prisen. FOTO: JON HENRIK LARSEN