Totalt var 15 steder virtuelt samlet "under samme tak" for å diskutere MINs bidrag til offentlig fornying og modernisering ilag med moderniseringsminister Morten Andreas Meyer. Ordførerne i de enkelte kommunene Midt i Norden har studio i fortalte om de positive opplevelsene de hadde hatt med studioet i sin kommune.

Satt fokus
Under seminaret ble også satt fokus på hvordan MIN bidrar til å modernisere det offentlige Norge. Ordfører Ivar B. Prestbakmo var tilstede fra studioet på Sjøvegan med blant annet formannskapsmedlemmer. Midt i Norden- ledelsen på Sjøvegan ved Lars Utstøl og Ulla Limo deltok også. - Teknologien med Midt i Norden gir en mulighet for distriktene til å utvikle seg, sa en engasjert
ordfører Prestbakmo til statsråd Meyer i formiddag.