For øyeblikket oppdaterer Sivilforsvaret mer enn 1200 varslingsanlegg i Norge til det moderne og sikre Nødnett når FM-nettet gradvis skal skrus av over hele landet. Nødnett er et nytt digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre viktige samfunnsfunksjoner. Avdelingsleder Håvard Solhaug i Midtre-Hålogaland sivilforsvarsdistrikt sier at det nye kommunikasjonsnettet gir bedre dekning og talekvalitet i forhold til det gamle FM-nettet. - For dere som skal høre varslingen blir det nye anlegget å ikke gi noen betydninger, men for oss er dette et sikrere system å bruke. Det gir gode signaler, og er mer sikkert om det skulle skje et strømbrudd, sier Solhaug til nettavisen.


Først ut er Nordland
Først ute er Nordland fylke, der FM-båndet avvikles for nasjonal kringkasting 11. januar 2017. Når de nasjonale radiokanalene går over på DAB, skal Sivilforsvarets varslingssystemer være virksomme på Nødnett. I resten av distriktet, som dekker Sør-Troms, blir det nye systemet for varsling av sivilbefolkningen slått på om høsten 2017. Dette gjelder 30 anlegg som inntil videre blir styrt over FM-nettet. Solhaug kan sikre at selv om deler av varslingsanlegget har gått over til Nødnett vil de resterende fortsatt være aktive om noe skulle skje.