Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
stottegruppeopprettetbig
Foran fra venstre Odd-Lars Birkeland, Gunnhild Antonsen, Elke-Maria Bunk, Lisa Rotvold Nilssen. Bak fra venstre Catherine Gyri Magee, Agnar Eilifsen, Trude Berg, Trond Agnar Eilifsen. Geir Johnsen var ikke tilstede da bildet ble tatt. FOTO: TERJE OLSEN

Etter terroren 22.juli på Utøya:

Opprettet støttegruppe

TROMSØ: Sist søndag, 4.desember ble Støttegruppa etter 22. juli avdeling Troms stiftet. Mange av de overlevende, pårørende og etterlatte fra Troms var samlet i Tromsø denne helga, og stiftelsen av støttegruppa skjedde på denne samlinga.


Elke-Maria Bunk fra Harstad er valgt til leder for interimsstyret i fylkeslaget, nestleder er Agnar Eilifsen fra Gratangen. Styret består av sju personer, med to varamedlemmer, som geografisk er spredt over hele fylket, Harstad, Tromsø, Midt-Troms og Svalbard. Totalt 40 personer fra Troms var på Utøya 22. juli. 


Hvorfor en støttegruppe?

Den nasjonale støttegruppa etter 22. juli ble opprettet samme helg som minneseremonien i Oslo i august. Hensikten med støttegruppa er å ivareta og fremme interessene til de overlevende, pårørende, etterlatte og berørte etter bombingen i regjeringskvartalet og hendelsen på Utøya. Særlig legges det vekt på de helsemessige, juridiske, økonomiske og sosiale interessene til medlemmene. Flere fylkeslag er opprettet de siste månedene, for å styrke kontakten og fellesskapet for medlemmene. Fram til nå har det vært AUF og Arbeiderpartiet i Troms som har opprettholdt kontakten med de berørte, mer av dette arbeidet kan nå gjøres av støttegruppa.


Mange sliter med skolegangen

- Skole er viktig for mange av ungdommene som var på Utøya, og samlinga vi hadde i helga viser at mange utfordringer allerede har dukket opp, sier leder Elke-Maria Bunk. Noen ungdommer har problemer med søvn eller konsentrasjon, som kan føre til dårligere karakterer eller mye fravær fra skolen. Noen har valgt å utsette hele eller deler av skolegangen. Støttegruppa i Troms ønsker at ungdommer og foreldre skal ha oversikt over hvilke muligheter hver enkelt har når noe ikke går som planlagt.


Viktig å få signaler
- Vi i styret må få signaler fra medlemmene om hva som oppleves som problemer i vårt fylke, slik at vi kan jobbe for å finne løsninger, sier Bunk. De som ønsker å være medlemmer kan ta kontakt på mailadressen: troms22juli@gmail.com. Medlemskap i gruppa er gratis, og innebærer ingen forpliktelser for den enkelte. Støttegruppa i Troms sender all formell informasjon på mail eller brev, men har opprettet en lukket gruppe på Facebook for medlemmene slik at de kan ha uformell kontakt.


Disse er medlemmer i interimsstyret for Støttegruppa etter 22. juli avdeling Troms:
Leder Elke-Maria Bunk, Harstad, nestleder Agnar Eilifsen, Gratangen, kasserer Lisa Rotvold Nilssen, Tromsø, sekretær Trude Berg, Lavangen, styremedlemmer er Catherine Gyri Magee, Tromsø, Trond Agnar Eilifsen, Tromsø/AUF, Gunnhild Antonsen, Svalbard. Varamedlemmer er Odd-Lars Birkeland, Tromsø og Geir Johnsen, Lavangen.

Til nyhetsarkivet
Tips en venn