Salangen kommune oppfordret innbyggerne i kommunen til å invitere til gjestebud i forbindelse med stedsutviklingen av Sjøvegan sentrum. Andreas og Dina Bay inviterte derfor før helgen Gunnar og Tone Sæbø på besøk hvor de diskuterte fremtiden til stedet de bor på.

Gunnar forteller at det er hyggelig å møte naboene sine som man kanskje ikke ser så ofte i tidene vi er i.

– Du får sagt det du ønsker i et trygt miljø. Alle fikk si det de ville og alle ble hørt, forteller Sæbø som tidligere har vært i politikken og referer til at det ofte der var vanskelig å komme frem med meningene sine.

gjestebud_3.png
Huset mot havet var et viktig element i stedutviklingen av Sjøvegan sentrum for gjengen som hadde samlet seg. FOTO: SANDER JOHANNES KARLSEN

En viktig sak for gjestebudet hos Bay var Huset mot havet. Gjengen som hadde samlet seg kunne sett for seg forretningsbygget som fremtidig kommunehus.

Det er allerede kjent for mange at kommunen sliter med plassmangel i nåværende kommunehus som ligger i det tidligere ISIS-bygget på Strandveien. Det har også vært snakket om å utvide dette bygget.

– Om kommunehuset skulle flyttet til huset mot havet så har vi det gamle NYT-lokalet som kan brukes som både kantine for kommunale ansatte, og kafé for besøkende, sier Sæbø. Han kan fortelle at de faktisk gikk så langt som å tenke på at kantinen kan være en arbeidsplass for de som trenger arbeidstrening.

Gjestebudet som fant sted før helgen syns det er bra at deres mening blir tatt med i arbeidet med planleggingen av Sjøvegan for de årene som kommer. Kommunen skriver på sin nettside at dette er en prosess som blir å foregå over de neste fem til ti årene.

gjestebud_2.png
Teknisk etat i Salangen har satt opp "idékasser" for at innbyggerne skal kunne gi innspill på papir. FOTO: INGRID HELENE FRANTZEN / SALANGEN KOMMUNE

I tillegg til gjestebud og elektronisk levering av innspill har også teknisk etat i kommunen plassert ut postbokser hvor innspill kan leveres i papirform. Postboksene er plassert ved Coop Extra Sjøvegan og på Strandsenteret.