I saksdokumentene for det kommende kommunestyremøte i Salangen den 17. desember kommer det frem at Arbeiderparti- politiker Sveinung Nyvoll søker om permisjon fra og med 15. november i år og frem til den 15. september i 2019. Grunnlaget for at Nyvoll søker permisjon skal være at han skal tjenestegjøre i internasjonale opperasjoner. Ordførerens vurderinger som er oppgitt i saksdokumentene opplyses det blant annet at beordring til utenlandstjeneste er å betrakte som grunnlag for permisjon, og at i permisjonsperioden innkalles vararepresentant i henhold til kommunestyret og formannskapets møter.