Lavangsminne er dermed den fjerde eldste årboka i Troms. Initiativtaker var Elling Ellingsen, og han var også årbokas redaktør de første 25 årene, noe han skriver om i en artikkel i årets utgave. Siden det i år er 75 år siden Norge ble okkupert av tyskerne, finner vi flere artikler som omhandler dette temaet. Blant annet omtales deler av dagboka fra en soldat i Trønderbataljonen som deltok i kampene på Moan i Gratangen 24.-25. april, og hvor han forteller om da de fikk det triste budskapet om at de var blitt skutt på av Altabataljonen.


Gjenstander i bok
Fra Krambuvika bygdemuseumslag som er utgiver av Lavangsminne, har leder Jentoft Teigland flere interessante artikler med oversikt over hva museet har å by på av gjenstander og bygningsmasse. Vi finner omtale av ”Imella-plassen” på Åbrekka som skal bli Lavangens største attraksjon. Bilder med omtale av gaver til nyfødte lavangsværinger, årets førsteklassinger, årets konfirmanter, årets 50-årskonfirmanter, ungdoms- og kulturprisen, omtale av hedersbevisning fra Norges Korforbund, intervju med lavangsværingen som i sin første sesong som smører på det norske skilandslaget har smurt skiene til flere gullvinnere i VM, er stoff som spenner over et vidt spekter i dette jubileumsheftet.


Kopping og årelating
Da blodet fløt i Lavangen er fortellingen om årelating og kopping, og du får kjennskap til denne virksomheten som har vært kjentover store deler av verden gjennom mange hundre år. Ari Behn på ”hjemlige” trakter i Lavangen 14. august sammen med sin familie, er også viet oppmerksomhet. Samiske stedsnavn i Lavangen, omtale av kulturkvelden med bilder, Nesset/Tennevoll i fortid og nåtid, årets kommunestyrevalg/konstituering, dialektord og om emigranter fra Lavangen, hører også med i årets rikholdige Lavangsminne som er på 96 sider pluss omslag, og har et opplag på 650 stk.