Redaksjonen i år har bestått av Evy Hansen, Tone Bruvoll, Ard-Eirik Hermannsen, Lena Hegge Pedersen og Arild Bratsberg. Boka er nå i salg og selges for kroner 170,- per stykk. Den er i salg på Lavangen kommunes servicekontor og Spar- butikken på Tennevoll. Den kan også bestilles hos en av de fem i redaksjonen. 
 

Interesse for salangsværingan ?
Lavangsminnet denne gangen inneholder blant annet avskrift fra menighetsbladet for Salangen prestegjeld 1949 - 1958. Dette burde jo også være av interresse for folk i Salangen. Uansett, boken kan nok være en god julegave-ide for utflyttede lavangsværinger og kanskje salangsværinger?