I en pressemelding fra styreleder Ivar B. Prestbakmo i Arena Elvenes går det fram at det i tilegg i leieavtalen omfatter leie av boligrigg med 34 overnattingsplasser. Sistnevnte betyr at riggen som har vært brukt i tilknyttning til Vasshaug skole under renoveringen av Salangen skole skal flyttes til Elvenes og bygges om til boligrigg med tilsammen 34 overnattingsplasser og bli en permanent del av fasilitetene på Elvenes.


Tidligere inngått avtale
Tidligere har Arena Elvenes AS og Consortzio Italia 2000 inngått leieavtale som innebærer at deres hovedbase i forbindelse med bygging av ny kraftlinje Ofoten - Balsfjord, er på Elvenes med administrasjon, lager og inn/ut transport i byggeprosessen de neste tre årene. Største aktiviteten vil være fra mars 2015 med på det meste 200 personer fra Consortzio Italia 2000 involvert. - Både for Arena Elvenes AS og Salangen kommune som eier av selskapet er det en viktig milepel man har nådd ved både å få på plass den andre avtalen med en stor leietaker, men ikke minst gjennom dette å ha lykkes med å etablere en betydelig overnattingskapasitet finansiert over leieperioden, som vil være et viktig fundament i utviklingen videre på Elvenes, sier styreleder Prestbakmo. Han understreker at det både fra Arena Elvenes AS og Salangen kommune har vært lagt ned et betydelig arbeid i å lande disse to kontraktene med Consortzio Italia 2000, som har gitt gode resultater.