NAV har utlyst i en annonse hvor de søker etter egnede kontorlokaler på Sjøvegan. Blant kriteriene de ønsker er et lokale på mellom 260 og 280 kvadratmeter i bruttoareal til kontorbruk, i tillegg til et begrenset publikumsmottak. – Det blir startet opp en prosess nå før jul, men det kommer ikke til å bli tatt noen beslutninger før etter nyttår. Vi må også gjennom en forhandlingsprosess med tilbydere, opplyser avdelingsdirektør i NAV, Oddrun K. Johansen.