Det arbeides som kjent med å utbedre og renovere Ibestadtunnelen. Nå tas det derimot tre ukers sommerferie fra arbeidet. Tunnelen ryddes da for maskiner og kjørebanen ryddes slik at tunnelen vil være åpen for alminnelig ferdsel, uten kollonetider. 

Fra og med lørdag 10.juli klokken 19:00 til mandag 02.august klokken 0600 vil tunnelen være helt åpen!.

Men Troms og Finnmark fylkeskommune, som er eier av tunnelen, legger til at det på Andørja- og Hamnvik-siden opprettholdes eksisterende fartsgrenser, da på 50 km/t og 60 km/t. Midlertidig fartsgrense i tunnelen settes til 70 kilometer i timen. 

2. august vil arbeidet og kolonnetidene i tunnelen gjenopptas.