Det er ingen fastboende i dag som benytter Høgdaveien som den kalles. Men det er til gjengjeld flere som har hytter langs veien, og bruker veien flittig på sommeren.

I alle år tidligere har hytteeierne måttet ta seg til hyttene ved hjelp av snøscootere istedet for bil.

Høgdaveien stenges for vinteren fra og med torsdag 18. november. Veien stenges med bom, og åpnes igjen medio mai dersom forholdene tillater dette.