Basaren på Indregård ungdomshus pågår fra klokken 17.00. Medlemmene i ungdomslaget håper at de også i år kan få ting til tombolaen og utlodningen de skal ha på årets basar.


Kaffekos
På basaren blir det utlodning, tombola og så blir det selvsagt salg av kaffe, brus og kaker. Laget oppfordrer flest mulig til å ta med seg venner å familie å komme og nyte ettermiddagskaffen sammen på ungdomshuset i Indregård.