Arbeidet er nå iverksatt med å etablere det nye aktivitetsområdet nede ved Strandparken på Sjøvegan. Her skal det settes opp en rekke spennende apparater tilegnet de som ønsker å utrykke seg akrobatisk. Blant annet er det satt opp flere klatrestativer og ramper for de som ønsker å leke eller trene.


Tilgjengelig for allmenheten
Frem til i dag har U4- området vært benyttet som utelager for kommunen, noe som nå skal flyttes til fordel for noe som både er til glede og gjør godt for folket. - Det er tiltenkt flere typer apparater som kan benyttes både av store og små, og er ment til å gjøre det litt enklere og mer tilgjengelig for allmennheten å kunne drive fysisk aktivitet. I tillegg til apparatene vil det også komme nytt dekke der parken skal være. Det er kulturkontoret som har satt i gang prosjektet, men teknisk avdeling som har ansvaret for monteringen, sier teknisk sjef ved Salangen kommune, Reidar Berg.