Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Flomvarsel for Nordland og Sør-Troms

Mye vann i vente...

SJØVEGAN: Norges vassdrags og energiverk har nå gått ut med flomvarsel i Nordland og Sør-Troms. Det er ventet mye nedbør de neste par dagene så folk bør være litt forsiktig.


I en melding på NVE sine egne sider står det følgende å lese. Raskt økende vannføring i bekker og mindre elver ventes som følge av store nedbørsmengder nord i Nordland og i Sør-Troms. Det er fare for lokale oversvømmelser og økt fare for jordskred. Det er ventet at vannføringen vil nå opp på et nivå tilsvarende en femårs flom. Dette betyr ikke at det er noen stor flom i vente, men man likevel skal være forsiktige.


Økt fare
Lokalt store nedbørsmengder, kombinert med snøsmelting på allerede vannmettet jord, medfører økt fare for jordskred. Dette gjelder spesielt i terreng med bratte skråninger og langs bekker og elveløp med stor vannføring.Folk bør derfor være ekstra oppmerksomme på stikkrenner og sluker slik at disse ikke tettes igjen, men at de er åpne slik at vannet får renne fritt igjennom og man unngår da oversvømmelser og eventuelle ødeleggelser.


Mye vann fra før
Det har den siste tiden vært mye regn og nå også sne slik at bakken allerede er våt og full av vann. Dette er med på å gjøre at regnet som nå kommer ikke trekkes ned i jorden, da denne allerede er full av vann. Yr.no har  imidlertid meldt opphold og kaldere til helgen, men til neste uke kommer det mer mildvær og regn. Storm.no melder noe lavere temperaturer og litt mindre nedbør, men også de har lagt ut flomvarselet fra NVE. Vi ber derfor folk om å ta hensyn til dette.

Til nyhetsarkivet
Tips en venn