Lederen for eldrerådet kom innom nettavisens lokaler i går tirsdag med budskapet. - Møtet skal være på kvelden fra kl. 18.00 den 30.oktober. Pasient- og brukerombud, Odd Arvid Ryan kommer selv til Salangen denne kvelden for å orientere om ombudets rolle, sier Hauglid. Han innrømmer at han selv vet ikke engang hva ombudet gjør og kan gjøre for han som innbygger om han skulle bli syk. - Jeg har jo hørt om dem, men lite hva de gjør. Jeg er nok ikke alene der, sier Per Hauglid til nettavisen.


For alle - i alle aldre
Hauglid synes det er viktig og poengtere en ting. - Dette møtet er et åpent møte. Folk med interesse for dette feltet kan komme, uansett alder. Man kan bli syk før eller senere og ha behov for hjelp. Jeg har også invitert politisk og administrativ ledelse i Salangen kommune til møtet også. Ombudsmann Ryan skal ha et foredrag, før det blir åpnet for generelle spørsmål om ordningen, avslutter Hauglid.