Mental helse Salangen vil ikke lengre vil få støtte fra kommunen. Onsdag var styret i Mental Helse i møte med kommunen der de ble informert om situasjonen og diskuterte hvilke konsekvenser dette ville få. Står Mental Helse Salangen nå i fare for nedleggelse?


Ingen nedleggelse
Styreleder, Sissel Fjellstad konstaterer overfor nettavisen at lokalforeningen vil fortsatt stå på trygge ben uten kommunal støtte. – Det er ingen sjanse for nedleggelse som følger av dette. Vi må nok gjøre noen endringer i form av omorganisering, men utover dette vil ikke tapet av støtten gi større konsekvenser, selv om det selvfølgeig er triste nyheter av kommunen. Styret skal nå i møte hvor vi skal komme frem til en plan som vi skal legge frem for kommunen i forkant av neste kommunestyremøte, sier Sissel Fjellstad til nettavisen.