May Larsen, Reidun Movik Sund, Inger Bakkemo, Alvin Sagerup og Anne-Lise Kroken ble alle tildelt medaljen fra ordfører i Salangen, Sigrun W. Prestbakmo til stor applaus fra salen på den årlige kommunemiddagen. Det er en tradisjon å hedre ansatte som har jobbet lang og tro tjeneste for kommunen på disse middagene.


* May Larsen har jobbet i Salangen kommune siden 23.september i 1981 til 14.juli- 2014. Hun har jobbet som renholder i skolen. Hun har i tilegg til å vaske ved skolen også vasket idrettshallen, kulturhuset, paviljongen og ISIS-bygget. Hennes kollegaer beskriver henne som positiv, godt humør, veldig fleksibel og har bestandig hatt veldig god kontakt med både elever og lærere.


* Reidun Movik Sund har jobbet i Salangen kommune siden 1983, først som hjemmehjelp i mange år før hun begynte som miljøarbeider på mottakssentralen. Hun startet i jobben i 26.april 1993 og sluttet 1.juli- 2014. Reidun har trofast kjørt mellom Lavangsnes og Sjøvegan, en vei med mange utfordringer, og ikke få ganger har hun måttet overnatte på Sjøvegan pga. ras og rasfare. Bilene hennes har gått under egne navn, etter hurtigrutene Erling Jarl og Richard With. Kollegaene ved mottakssentralen beskriver Reidun som en mentor med mye kunnskap og med stor omsorg for beboerne. Hun har samtidig vært bestemt og tydelig, og står på sine meninger. Nå er hun "supervikar" i kommunen.


* Inger Bakkemo har vært ansatt siden 1.august i 1968 som lærer ved Lavangen sentralskole i det som da var storkommunen. Hun sluttet i jobben 1.juli- 2014 da hun gikk av med pensjon. Hennes kollegaer i skolen fremhever at hun virkelig "sto på" for elevene sine og tok ofte ikke matpause fordi hun måtte hjelpe og snakke med dem. Hun beskrives også som en kunnskapsrik, energisk, systematisk, stødig og trygg person med god hukommelse.


* Alvin Sagerup har vært ansatt siden 1.august-1981 som adjunkt i Salangen kommune. Han gikk av med pensjon 1.juli- 2014. Alvin har jobbet i ungdomsskolen i alle år og kollegaene fremhever at han har bidratt til et godt milkø på skolen, både for ansatte og elever. Han er solid og engasjert faglærer og kontaktlærer. Kvikk og godt humør. Han har alltid en god historie på lur, gjerne fra Løksebotn. Nå er han velkommen som vikar i ungdomsskolen.


* Anne-Lise Kroken har vært ansatt siden 1968. Hun gikk av med pensjon 25.januar- 2014. Hun har vært avd.hjelp på SABE i 2 år, i tilegg til hjemmehjelp i kommunen i 10 år, før hun begynte i kommunens barnehager. Først i Seljeskog også i Indregård og Strandmo og til slutt Øvre Salangen. Hun har også jobbet som avdelingsleder/pedagogisk leder mens hennes egentlig stilling var fagarbeider. Hennes kollegaer i Øvre Salangen barnehage beskriver Anne-Lise som en omsorgsfull medarbeider, kreativ og herlig leken. Hun er også blid og sprudlende og initativrik.