Apoteker og daglig leder, Inger-Helen Kvernmo ser fram til dagen. - Dagen markeres på apoteket med kake og kaffe til alle våre kunder, i tillegg til en liten utstilling med bilder og remedier fra vår 100 år lange historie, sier Kvernmo.


Lang historie
I dag er navnet Apotek 1, og ligger i Strandsenteret på Sjøvegan. Da apoteket åpnet første gang, lå det i kjelleren i Narvesen-bygget. To år senere bygde daværende apoteker Karl Henrik Sivertsen et nytt lokale som rommet både apotek og bolig for apotekeren. Siden 1989 har apoteket vært lokalisert til Strandsenteret.


Fjerde i Troms
Daværende Sjøveien Apotek var det fjerde apoteket som ble åpnet i Troms. De første tre var Apoteket Renen i Tromsø i 1825, Svaneapoteket i Tromsø i 1888 og Harstad Apotek i 1892 . Som en kuriositet kan nevnes at Finnsnes Apotek i 1930 ble opprettet som en filial under Sjøveien Apotek, inntil det ble selvstendig apotek i 1946.